Навчально-інформаційний портал
Олега Лагоднюка 

Національний університет водного господарства та природокористування

Каталог сайтів

Головна » Каталог сайтів » Інтернет » Персональні сторінки

У категорії сайтів: 28
Показано сайтів: 1-20
Сторінки: 1 2 »

Сортувати по: Даті

Структура та обсяг роботи: дипломна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури з 29 найменувань, 6 рисунків, 7 таблиць, 3 додатків та 5 графічних матеріалів. Загальний обсяг роботи – 103 сторінки.
Об’єкт дослідження: геоінформаційне забезпечення дослідження історико – культурних пам’яток міста Острог та Острозького району Рівненської області.
Мета і завдання роботи: розробка етапів впровадження геоінформаційного забезпечення для ведення охорони та моніторингу історичних пам’яток, для підвищення ефективності управління та забезпечення охорони історичного середовища найбільш цінної в історико-культурному плані території міста Острог.
Персональні сторінки | Переходів: 577 | Додано: Just_do_it | Дата: 13.06.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 27 сторінок, 1 таблиця, 1 діаграма на мові IDEF0,
1 діаграма на мові UML, 4 рисунки, 6 джерел.
Об’єкт дослідження – є геоінформаційне забезпечення кадастру родовищ.
Мета роботи: Метою курсової роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення кадастру родовищ Дубровицького району.
БУРШТИН, ГЕОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ГЕОФІЗИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, КОРИСНІ КОПАЛИНИ, КАДАСТР РОДОВИЩ.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 634 | Додано: Koshka | Дата: 14.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота:39 сторінок, у тому числі 35 сторінок основної частини, 2 сторінки списку використаних джерел із 12-и найменувань та 3 сторінки додатку.
Об’єктом дослідження є процес геоінформаційного забезпечення екологічного інспектування.
Метою курсової роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення державного екологічного інспектування.
Ключові слова: екологічне інспектування, природоохоронне законодавство, Державна екологічна інспекція в Рівненській області, геопросторові дані, геоінформаційна система.
Персональні сторінки | Переходів: 627 | Додано: Koshka | Дата: 14.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Реферат
Курсова робота: 32 сторінки, 5 рисунків, 2 UML діаграми, 1 IDEF0 діаграма, 1 таблиця, 10 використаних джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення Червоної книги України.
Предметом дослідження є профільний набір геопросторових даних для ведення Червоної книги України.
Метою роботи є розробка концепції створення ГІС Червоної книги України.
Ключові слова: Червона книга України, геоінформаційна система, охорона біорізноманіття, об'єкти природно-заповідного фонду, профільний набір геопросторових даних
Персональні сторінки | Переходів: 645 | Додано: Shymulkina | Дата: 12.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Реферат
Курсова робота присвячена розробці зонування центральної частини міста Рівного для врегулювання містобудівної діяльності та збереження історико-культурних спадщин.
Курсова робота: 34 сторінки, 2 рисунки, 4 UML діаграм, 1 IDEF0 діаграма, 11 використаних джерел.
Мета курсової роботи: створення концепції геоінформаційного забезпечення для зонінгу міста Рівного.
Об’єкт дослідження: геоінформаційне забезпечення зонінгу міста Рівного.
Предмет дослідження: формування профільного набору геопросторових даних для зонування території міста Рівного.
Ключові слова: зонінг, зонінгові правила, зонування, профільний набір геопросторових даних, геоінформаційне забезпечення, процес затвердження зонінгових Правил.
Персональні сторінки | Переходів: 629 | Додано: Shymulkina | Дата: 12.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Курсова робота " Геоінформаційне забезпечення моніторингу екологічного стану Азовського моря"
Об’єкт дослідження - процес впровадження геоінформаційного забезпечення моніторингу екологічного стану Азовського моря.
Мета роботи - розробка геоінформаційного забезпечення для виконання задач моніторингу екологічного стану Азовського моря.
Курсова робота присвячена проблемі впровадження геоінформаційного забезпечення для моніторингу екологічного стану Азовського моря.
Основна увага дослідження концентрувалась на визначені ролі геоінформаційного забезпечення для моніторингу екологічного стану Азовського моря. При цьому особлива увага приділяється розробці профільного набору геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 591 | Додано: Anna | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення студмістечка НУВГП.
Метою курсової роботи є розробка геоінформаційного забезпечення студентського містечка Національного університету водного господарства та природокористування.
Дослідження даної теми охопило такі основні задачі:
1 вивчення структури Національного університету водного господарства та природокористування;
2 вивчення досвіду створення систем геоінформаційного забезпечення навчальних закладів;
3 визначення задач, які зможе вирішити ГІС;
4 вибір методу створення 3D-моделі;
5 розробка профільного набору геопросторових даних для створення моделі студмістечка.
Основна увага роботи приділяється геоінформаційному забезпеченню студентського містечка Національного університету водного господарства та природокористування. При цьому особлива увага приділяється розробці профільного набору геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 626 | Додано: RAVe | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота : 38 сторінок, 1 таблиця, 5 діаграм на мові IDEFO, 2 діаграми на мові UML, 7 рисунків.
Мета роботи: Мета роботи є створення геоінформаційного забезпечення для задач інвентаризації земель ДП “Сарненський лісгосп ”.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення інвентаризації земель ДП “Сарненського лісгоспу”.
Предметом дослідження є формування моделі профільного набору геопросторових даних для інвентаризації земель Сарненського лісгоспу Рівненської області, метадані та етапи впровадження ГІС.
Ключові слова: інвентаризація, національна інвентаризація лісів, геопросторові дані, базовий набір геопросторових даних,профільний набір геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 588 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Структура та обсяг роботи: 27с., 7 рис., 1 табл., 1 додаток, 5 джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення моделювання паводків на річках Українських Карпат.
Предметом дослідження є модель профільного набору геопросторових даних для моніторингу паводків, метадані, етапи впровадження.
Мета роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення для моніторингу паводків на річках Українських Карпат.
МОНІТОРИНГ, ПАВОДКИ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОФІЛЬНИЙ НАБІР ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 618 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Структура та обсяг роботи: 31с., 3 рис., 1 діаграма прецедентів, 1 діаграма класів, 1 діаграма IDEF0, 7 табл., 6 джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення моніторингу забруднення атмосферного повітря міста.
Предметом дослідження є формування профільного набору геопросторових даних для моніторингу забруднення атмосферного повітря.
Мета роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення в моніторинг забруднення атмосферного повітря міста Рівного.
МОНІТОРИНГ, ЗАБРУДНЕННЯ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, КОМПЛЕКСНА ХІМЛАБОРАТОРІЯ, СТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 604 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 41 сторінка, у тому числі 37 сторінки основної частини, 2 сторінки списку використаних джерел із 10 найменувань.
Об’єктом дослідження є процес геоінформаційного забезпечення землеустрою меліорованих осушених земель.
Метою курсової роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення землеустрою меліорованих осушених земель.
Ключові слова: МОНІТОРИНГ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ, УПРАВЛІННЯ, РІВНЕНСЬКА ГІДРОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ, ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 602 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології». – Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012.

Роботу виконала Майба Софія Миколаївна, випуск 2012 року.
Персональні сторінки | Переходів: 578 | Додано: sontce | Дата: 03.11.2012 | Кількість коментарів: (0)

Курсова робота присвячена теперішньому стану ведення лісового господарства та впровадженню геоінформаційної системи ведення лісового господарства Березниківського лісництва, Свалявського Держлісгоспу, а також його геоінформаційного забезпечення.
Дана робота охоплює питання серед яких основними є:
─визначення основних функцій, які виконує лісництво;
─обов’язки працівників;
─можливості ГІС для ведення лісового господарства;
─вибір формату подання даних;
─можливість вирішення задач за допомогою електронних картах;
─формування профільного набору геопросторових даних.
В роботі проаналізовано сьогоденні методи ведення управляння виробництвом та обґрунтовано для чого саме необхідно впровадити ГІС, її актуальність та можливості. При цьому особлива увага приділяється розробці профільного набору геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 551 | Додано: Kr@uft | Дата: 26.12.2011 | Кількість коментарів: (0)

Даний сайт призначений для ознайомлення з курсовими роботами на тему «Геоінформаційне забезпечення екологічного моніторингу акваторії Чорного моря» з предметів "Планування та управління ГІС-проектами" та "ГІС в управлінні територіями".

РЕФЕРАТ
Курсова робота присвячена проблемі екологічного моніторингу акваторії Чорного моря та впровадженню геоінформаційного забезпечення в даній сфері.
Дослідження даної теми охопило такі основні задачі:
1 вивчення існуючого стану моніторингу Чорного моря;
2 Вивчення міжнародного досвіду та міжнародних програм збереження Чорного моря;
3 розробка проекту технічного завдання;
4 створення інформаційного сайту для представлення роботи.
Основна увага роботи концентрується на визначення ролі геоінформаційної системи екологічного моніторингу акваторії Чорного моря. При цьому особлива увага приділяється створенню технічного завдання для впровадження даної геоінформаційної системи в дію.
Персональні сторінки | Переходів: 612 | Додано: Rouck | Дата: 26.12.2011 | Кількість коментарів: (0)

Сайт створений з метою презентації розроблених курсових робіт з дисциплін "Планування та управління ГІС проектами" та "ГІС в управлінні територіями" на тему: "Картографічне моделювання території Рівненського природного заповідника".
Актуальність теми. Природні комплекси території Рівненського природного  заповідника  відзначаються багатством тваринного та рослинного світів, унікальністю біорізноманіття. Тому для забезпечення постійного дистанційного моніторингу стану екосистем, збереження біологічного різноманіття, планування природоохоронних заходів, прогнозу надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру, моделювання екологічних катастроф і аналізу їхніх наслідків є не тільки доцільним, а й необхідним створення картографічних моделей території заповідника  на базі ГІС- технологій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вагомі наукові досягнення впровадження геоінформаційних систем природо-заповідних територій мають роботи вчених Л.І. Муравського, О.Т. Олійник, О.В. Альохіної, Г. В. Коломієць, О. В. Коломієць та інших.

Мета і задачі роботи: Метою курсової роботи є розробка концепції створення геоінформаційної системи та картографування території Рівненського природного заповідника.

Дослідження даної тематики охопило такі основні задачі:
1) вивчення законодавчих та нормативних актів, якими регламентуються питання управління природо-заповідними територіями
2) дослідження розробки геоінформаційних систем природо-заповідних територій;
3) аналіз структури та основних напрямків роботи  Рівненського природного заповідника;
4) побудова структурної моделі раціонального управління Рівненським природним заповідником;
5) моделювання ГІС Рівненського природного заповідника;
6) формування профільного набору геопросторових даних для Рівненського природного заповідника.

Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення Рівненського природного заповідника.

Предметом дослідження є геопросторові дані, потоки даних, моделювання на базі ГІС технологій для Рівненського природного заповідника.

Основна увага дослідження зосереджувалась на розробці геоінформаційної системи Рівненського природного заповідника для картографування, визначення пріоритетних заходів охорони, здійснення ефективного управління та оптимізації використання природо-заповідної території. Велика увага приділялась аналізу структури та основних напрямків роботи  Рівненського природного заповідника та обґрунтуванню необхідності впровадження ГІС.

Ключові слова: Рівненський природний заповідник, картографічне моделювання, інфраструктура геопросторових даних,  потоки даних, структурна модель раціонального управління Рівненським природним заповідником.
Персональні сторінки | Переходів: 614 | Додано: ylja | Дата: 23.12.2011 | Кількість коментарів: (1)

Даний сайт призначений для ознайомлення з курсовими роботами з предметів "Планування та управління ГІС-проектами" та "ГІС в управлінні територіями". 

Реферат роботи:
Курсова робота присвячена проблемі створення геоінформаційної системи прогнозування надзвичайних ситуацій викликаних екзогенними геологічними процесами.

В даній роботі були висвітлені такі основні питання:
1. Вивчення нормативно-правового забезпечення.
2. Аналіз існуючого стану за екзогенними геологічними процесами.
3. Створення профільного набору геопросторових даних.
4. Розробка технічного завдання.

Основна увага приділялася проектуванню геоінформаційної системи для прогнозування надзвичайних ситуацій викликаних ЕГП. Важливим було також створення профільного набору геопросторових даних.

Метою  роботи є створення геоінформаційної системи для прогнозування надзвичайних ситуацій викликаних екзогенними геологічними процесами.  

Об’єктом дослідження є геоінформаційна система для прогнозування небезпечних ситуацій викликаних ЕГП.
Предметом дослідження є потоки даних,  моделювання ЕГП, геопросторові дані.

Ключові слова: екзогенні геологічні процеси, геоінформаційна система, надзвичайна ситуація, геопросторові дані, моніторинг, базовий набір, профільний набір.

Персональні сторінки | Переходів: 599 | Додано: klieric | Дата: 23.12.2011 | Кількість коментарів: (1)

Даний сайт призначений для ознайомлення з курсовими роботами з предметів “Планування та управління ГІС-проектів” та “ГІС в управлінні територіями” .

Даний сайт призначений для ознайомлення з курсовими роботами на тему «Геоінформаційний аналіз вітрової енергії України» з предметів "Планування та управління ГІС-проектами" та "ГІС в управлінні територіями".

Реферат роботи:

Курсова робота присвячена проблемі просторового аналізу вітрової енергії України та впровадження геоінформаційного забезпечення управління державною політикою для розвитку інвестиційно привабливих територій.
Основна увага роботи концентрується на визначенні ролі геоінформаційної системи визначення вітрового потенціалу для забезпечення ефективності управління державною політикою відновлюваних джерел енергії. При цьому особлива роль приділяється джерелам даних, методам та етапам створення такої геоінформаційної системи та формування профільного набору геопросторових даних, як основа для створення такої ГІС.
Персональні сторінки | Переходів: 562 | Додано: Olja | Дата: 23.12.2011 | Кількість коментарів: (0)

Даний сайт описує можливості геоінформаційних систем для виконання археологічних робіт.
РЕФЕРАТ
Дана курсова робота присвячена впровадженню геоінформаційних систем для виконання завдань археологічної служби України. Оцінку теперішнього стану і необхідність модернізації.
Дана робота охоплює питання:
- системи ведення археологічних досліджень і робіт в Україні;
- збільшення ефективності існуючої схеми;
- можливості моделювання і реконструювання місць досліджень засобами ГІС;
- розробки профільного набору геопросторових даних, які необхідні для завдань археології.
Метою роботи єстворення системи, для вирішення завдань археології.
Об'єкт дослідження:впровадження геоінформаційних систем, для вирішення завдань археологічних досліджень.
Ключові слова: археологічна пам’ятка, археологічні дослідження, геоінформаційні технології, моделювання місцевості, профільний набір геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 564 | Додано: Roman28 | Дата: 22.12.2011 | Кількість коментарів: (3)

Даний сайт призначений для ознайомлення з курсовими роботами з предметів "Планування та управління ГІС-проектами" та "ГІС в управлінні територіями".
На сайті розміщено основні дані, що стосуються робіт, а саме реферат, зміст, діаграми, презентація, висновки та корисні посилання.
Персональні сторінки | Переходів: 568 | Додано: Frisa | Дата: 22.12.2011 | Кількість коментарів: (2)

1-20 21-28