Новини форуму
 • Просто так! (28)
 • Запитання до Адміністратора (59)
 • Геодезичний квест (5)
 • Геодезія 2-й курс (577)

 • Новини бібліотеки
  [01.05.2014][Геоінформаційний аналіз даних ДЗЗ]
  Картографічне моделювання. Лабораторна робота №11. (0)
  [01.05.2014][Геоінформаційний аналіз даних ДЗЗ]
  Вивчення та застосування гнучких класифікаторів. Лабораторна робота №9. (0)
  [01.05.2014][Геоінформаційний аналіз даних ДЗЗ]
  Аналіз основних компонент. Неконтрольована класифікація. Лабораторна робота №8. (0)

  Рейтинг сайтів
  [10.01.2013][Про геоінформатику]
  Концепція створення геопорталу для управління охорони здоров’я Рівненської облдержадмістрації (0)
  [12.01.2013][Персональні сторінки]
  Геоінформаційне забезпечення зонінгу міста Рівне (0)
  [11.01.2012][Про геоінформатику]
  ГІС-лаб. Геоінфрмаційні системи та дистанційне зондування (1)

  Теги сайту

  Навчально-інформаційний портал
  Олега Лагоднюка 

  Національний університет водного господарства та природокористування

  ГІС в кадастрових системах

  ГІС в кадастрових системах

  Предмет "Геоінформаційні системи в кадастрових системах" читають для спеціалістів 7.070908 та магістрів 8.070908 за спеціальністю "Геоінформаційні системи і технології”.

  Метою навчальної дисципліни "ГІС в кадастрових системах” є набуття студентами необхідних знань та практичних навичок у вивченні функціонального призначення, критеріїв створення та функціонування, архітектури, принципів побудови, організації баз даних та програмно-технічного забезпечення кадастрових систем.  Кількість кредитів, відповідних ECTS – 5,25
  Модулів - 2
  Змістових модулів - 2

  Предмет розробив   Лагоднюк О.А.  ЗМІСТ предмету

  Запитання до захисту курсової роботи
  Завдання до курсової роботи. Закачати...
  Тема 1. Земельний кадастр: поняття та сутність.
  Лекція 1.
  1.1. Складові частини земельного кадастру.
  1.2. Кадастр природніх ресурсів.
  Лекція 2.
  1.3. Кадастрове зонування.
  1.4. Індексні кадастрові карти.

  Тема 2. Аналіз розвитку кадастрових систем.
  Лекція 1.
  2.1. Еволюція західних систем управління нерухомістю.
  2.2. Фази розвитку систем управління даними та епохи кадастрових систем.
  Лекція 2.
  2.3. Основні етапи в історії комп’ютерної обробки і аналізу даних.
  2.4. Технологія XML.

  Тема 3. Багатофункціональний кадастр та земельно-реєстраційні системи.
  Лекція 1.
  3.1. Концепція багатофункціонального кадастру і реєстраційних систем.
  3.2. Типи реєстраційних систем.
  Лекція 2.
  3.3. Структура та функції української кадастрово-реєстраційної системи.
  3.4. Держателі прав єдиної кадастрової системи України.

  Тема 4. Концепція ведення державного земельного кадастру в Україні.
  Лекція 1.
  4.1. Загальні засади створення єдиної кадастрово-реєстраційної системи.
  4.2. Концептуальні засади ведення державного земельного кадастру в Україні.
  Лекція 2.
  4.3. Аналіз моделей архітектури ЄКРСУ.
  4.4. Моделі архітектури кадастрово-реєстраційної системи.

  Тема 5. Методологія створення інтегрованих кадастрових систем.
  5.1. Основні поняття про інтегровані кадастрові системи.
  5.2. Технічний підхід до створення інтегрованих кадастрових систем.

  Тема 6. Міжнародний досвід створення кадастрових систем.
  6.1. Типи кадастрових систем в країнах з розвинутою економікою.
  6.2. Кадастрово-реєстраційна система Швеції.
  6.3. Кадастрові системи країн СНД.

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

  Тема 7. Базові принципи інфраструктури геопросторових даних.
  Лекція 1.
  7.1. Геопросторові дані.
  7.2. Базові набори геопросторових даних.
  Лекція 2.
  7.3. Метадані.
  7.4. Стандарти та геопросторові дані.

  Тема 8. Склад та принципи формування інфраструктури геопросторових даних.
  Лекція 1.
  8.1. Категорії геопрострових даних.
  8.2. Склад базового та профільного наборів геопросторових даних.
  Лекція 2.
  8.3. Принципи формування базового та профільного наборів геопросторових даних.
  8.4. Функції та принципи формування метаданих.

  Тема 9. Технологія створення інфраструктури геопросторових даних (ІГД) кадастрових систем.
  Лекція 1.
  9.1. ІГД в процесі виробництва та використання геопросторових даних.
  9.2. Склад та черговість створення міських геоінформаційних ресурсів.
  Лекція 2.
  9.3. Модель бази даних інтегрованої кадастрово-реєстраційної системи.
  Лекція 3.
  9.4. Розробка та впровадження програмно-комунікаційних технологій ведення геопросторових даних.
  9.6. АРМи кадастрових систем.

  Тема 10. Інформаційні ресурси міських кадастрових систем.
  Лекція 1.
  10.1. Структура державних цілей та задач міських кадастрових систем.
  10.2. Система управління міськими територіями.
  Лекція 2.
  10.3. Моделі ресурсів міських територіальних систем.
  10.4. Базова координатно-просторова модель міської територіальної системи.

  Тема 11. Автоматизована інформаційна система "Містобудівний кадастр”.
  11.1. Задачі, які вирішуються програмно-технологічним комплеом.
  11.2. Програмні модулі комплексу.


  Перелік тем лабораторних робіт
  1. Робота в програмному комплексі AutoCad
  2. Робота з картографічним растровим
  3. зображенням в Сгеdо Transform
  4. Модуль GeoniCS
  5. Створення цифрового плану
  6. Створення об'єктів шару
  7. Створення об'єктів шару
  8. Створення об'єктів шару
  9. Буферні зони
  10. Форма 6-зем. ІКК.
  11. Робота з базами даних
  12. Microsoft Access
  13. Робота з модулем DataView

  Бали за захист лабораторних робіт. Перейти...

  Для приєднування семантичної інформації до об'єктів Autocad можна користуватись Help-файлом написаним студентом 5 курсу ФЗГ Кулибою Віктором. Закачати...

  Методичні рекомендації для роботи в програмному середовищі ACAD та GeoniCS.
  Файл PDF з паролем. Закачати...  Варіанти фрагментів кадастрових карт для студентів навчально-консультаційних центрів та заочної форми навчання.
  Варіант призначає викладач.
  Отримане зображнення необхідно узгодити із викладачем.

  Номер
  варіанту

  Закачати
  Номер
  варіанту
  Закачати
  Номер
  варіанту
  Закачати
  Номер
  варіанту
  Закачати
  Номер
  варіанту
  Закачати
  1
  натисни!
  11
  натисни!
  21
  натисни!
  31
  натисни!
  41
  натисни!
  2
  натисни!
  12
  натисни!
  22
  натисни!
  32
  натисни!
  42
  натисни!
  3
  натисни!
  13
  натисни!
  23
  натисни!
  33
  натисни!
  43
  натисни!
  4
  натисни!
  14
  натисни!
  24
  натисни!
  34
  натисни!
  44
  натисни!
  5
  натисни!
  15
  натисни!
  25
  натисни!
  35
  натисни!
  45
  натисни!
  6
  натисни!
  16
  натисни!
  26
  натисни!
  36
  натисни!
  46
  натисни!
  7
  натисни!
  17
  натисни!
  27
  натисни!
  37
  натисни!
  47
  натисни!
  8
  натисни!
  18
  натисни!
  28
  натисни!
  38
  натисни!
  48
  натисни!
  9
  натисни!
  19
  натисни!
  29
  натисни!
  39
  натисни!
  49
  натисни!
  10
  натисни!
  20
  натисни!
  30
  натисни!
  40
  натисни!
  50
  натисни!