Навчально-інформаційний портал
Олега Лагоднюка 

Національний університет водного господарства та природокористування

Каталог сайтів

Шановні "Надійні люди" сайту!
Тепер у Вас є можливість самостійно додавати в рубрику "Каталог сайтів" сайти :), які, як ВИ! вважаєте, цікаво буде переглянути учасникам Lagao. Прошу дотримуватись простих правил - Ви погоджуєтесь не розміщувати рекламу, інформацію про сайти сумнівного змісту, соціальні мережі. Але можна та потрібно розміщувати інформацію про свої проекти та сайти.
Удачі!
Головна » Каталог сайтів (50)

Релігія та непізнане [0] Наука і освіта [19] Інтернет [28]
Культура і мистецтво [0] Новини і ЗМІ [2] Відпочинок і розваги [0]
Виробництво [0] Робота і заробіток [0] Спорт [1]
Довідки [0] Товари і послуги [0] Гумор [0]


Структура та обсяг роботи: дипломна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури з 29 найменувань, 6 рисунків, 7 таблиць, 3 додатків та 5 графічних матеріалів. Загальний обсяг роботи – 103 сторінки.
Об’єкт дослідження: геоінформаційне забезпечення дослідження історико – культурних пам’яток міста Острог та Острозького району Рівненської області.
Мета і завдання роботи: розробка етапів впровадження геоінформаційного забезпечення для ведення охорони та моніторингу історичних пам’яток, для підвищення ефективності управління та забезпечення охорони історичного середовища найбільш цінної в історико-культурному плані території міста Острог.
Персональні сторінки | Переходів: 577 | Додано: Just_do_it | Дата: 13.06.2013 | Кількість коментарів: (0)

Реферат

Метою курсової роботи є розробка концепції створення геоінформаційної системи моніторингу транспортних засобів. Важлива роль приділена формуванню основи на базі профільного набору геопросторових даних і методам та етапам створення такої ГІС.
Ключові слова: моніторинг транспортних засобів, управління автопарком, логістика, структура геопросторових даних.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення моніторингу транспортних засобів.
Предметом дослідження є формування набору геопросторових даних для створення системи моніторингу.
Структура та обсяг курсової: Курсова робота складається зі вступу, реферату, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 25 сторінок, у тому числі 17 сторінок основної частини, 1 сторінка списку використаних джерел із 7 найменувань, 4 рисунків, 3 діаграми UML та 1 IDEF0.
Про геоінформатику | Переходів: 596 | Додано: walkman7 | Дата: 14.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 27 сторінок, 1 таблиця, 1 діаграма на мові IDEF0,
1 діаграма на мові UML, 4 рисунки, 6 джерел.
Об’єкт дослідження – є геоінформаційне забезпечення кадастру родовищ.
Мета роботи: Метою курсової роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення кадастру родовищ Дубровицького району.
БУРШТИН, ГЕОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ГЕОФІЗИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, КОРИСНІ КОПАЛИНИ, КАДАСТР РОДОВИЩ.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 634 | Додано: Koshka | Дата: 14.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота:39 сторінок, у тому числі 35 сторінок основної частини, 2 сторінки списку використаних джерел із 12-и найменувань та 3 сторінки додатку.
Об’єктом дослідження є процес геоінформаційного забезпечення екологічного інспектування.
Метою курсової роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення державного екологічного інспектування.
Ключові слова: екологічне інспектування, природоохоронне законодавство, Державна екологічна інспекція в Рівненській області, геопросторові дані, геоінформаційна система.
Персональні сторінки | Переходів: 627 | Додано: Koshka | Дата: 14.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 26 сторінки, 8 рисунків, 1 UML діаграма, 2 IDEF0 діаграми, 2 таблиці, 6 використаних джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення геодезичного моніторингу
Предметом дослідження є прогнозування стану земної поверхні та споруд на основі геодезичних вимірів.
Метою курсової роботи є створення геоінформаційної системи для автоматизації окремих етапів геодезичного моніторингу.
Методи дослідження: монографічний, абстрактно-логічний, графічний.
Ключові слова: геоінформаційна система, профільний набір, геодезичний моніторинг, геодинамічний полігон, метадані.
Про геоінформатику | Переходів: 590 | Додано: kvant | Дата: 14.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Реферат
Курсова робота: 32 сторінки, 5 рисунків, 2 UML діаграми, 1 IDEF0 діаграма, 1 таблиця, 10 використаних джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення Червоної книги України.
Предметом дослідження є профільний набір геопросторових даних для ведення Червоної книги України.
Метою роботи є розробка концепції створення ГІС Червоної книги України.
Ключові слова: Червона книга України, геоінформаційна система, охорона біорізноманіття, об'єкти природно-заповідного фонду, профільний набір геопросторових даних
Персональні сторінки | Переходів: 645 | Додано: Shymulkina | Дата: 12.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Реферат
Курсова робота присвячена розробці зонування центральної частини міста Рівного для врегулювання містобудівної діяльності та збереження історико-культурних спадщин.
Курсова робота: 34 сторінки, 2 рисунки, 4 UML діаграм, 1 IDEF0 діаграма, 11 використаних джерел.
Мета курсової роботи: створення концепції геоінформаційного забезпечення для зонінгу міста Рівного.
Об’єкт дослідження: геоінформаційне забезпечення зонінгу міста Рівного.
Предмет дослідження: формування профільного набору геопросторових даних для зонування території міста Рівного.
Ключові слова: зонінг, зонінгові правила, зонування, профільний набір геопросторових даних, геоінформаційне забезпечення, процес затвердження зонінгових Правил.
Персональні сторінки | Переходів: 629 | Додано: Shymulkina | Дата: 12.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Курсова робота " Геоінформаційне забезпечення моніторингу екологічного стану Азовського моря"
Об’єкт дослідження - процес впровадження геоінформаційного забезпечення моніторингу екологічного стану Азовського моря.
Мета роботи - розробка геоінформаційного забезпечення для виконання задач моніторингу екологічного стану Азовського моря.
Курсова робота присвячена проблемі впровадження геоінформаційного забезпечення для моніторингу екологічного стану Азовського моря.
Основна увага дослідження концентрувалась на визначені ролі геоінформаційного забезпечення для моніторингу екологічного стану Азовського моря. При цьому особлива увага приділяється розробці профільного набору геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 591 | Додано: Anna | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення студмістечка НУВГП.
Метою курсової роботи є розробка геоінформаційного забезпечення студентського містечка Національного університету водного господарства та природокористування.
Дослідження даної теми охопило такі основні задачі:
1 вивчення структури Національного університету водного господарства та природокористування;
2 вивчення досвіду створення систем геоінформаційного забезпечення навчальних закладів;
3 визначення задач, які зможе вирішити ГІС;
4 вибір методу створення 3D-моделі;
5 розробка профільного набору геопросторових даних для створення моделі студмістечка.
Основна увага роботи приділяється геоінформаційному забезпеченню студентського містечка Національного університету водного господарства та природокористування. При цьому особлива увага приділяється розробці профільного набору геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 626 | Додано: RAVe | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 28 сторінок, 1 рисунок, 3 UML діаграми, 1 IDEF0 діаграма, 7 використаних джерел.
Об’єкт дослідження: геоінформаційне забезпечення перепису населення.
Предмет дослідження: моделювання перепису населення, профільний набір геопросторових даних.
Мета курсової роботи: розробка методів впровадження геоінформаційного забезпечення зонування території Рівного.
Методи дослідження: монографічний; абстрактно-логічний; графічний.
Ключові слова: перепис населення, переписні ділянки, моделювання перепису населення, базовий набір геопросторових даних, профільний набір геопросторових даних, картографічне забезпечення.
Про геоінформатику | Переходів: 585 | Додано: kvant | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 33 сторінок, 10 рисунків, 1 UML діаграми, 2 IDEF0 діаграми, 6 використаних джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення інвентаризації антропогенних викидів парникових газів в Україні.
Предметом дослідження є потоки даних, методики проведення інвентаризації парникових газів, геопросторові дані.
Метою роботи є розробка концепції геоінформаційної системи інвентаризації антропогенних викидів парникових газів в Україні.
Ключові слова: парникові гази, геоінформаційна система, ключові категорії, інформаційна модель, профільний набір, метадані.
Про геоінформатику | Переходів: 588 | Додано: kvant | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота : 38 сторінок, 1 таблиця, 5 діаграм на мові IDEFO, 2 діаграми на мові UML, 7 рисунків.
Мета роботи: Мета роботи є створення геоінформаційного забезпечення для задач інвентаризації земель ДП “Сарненський лісгосп ”.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення інвентаризації земель ДП “Сарненського лісгоспу”.
Предметом дослідження є формування моделі профільного набору геопросторових даних для інвентаризації земель Сарненського лісгоспу Рівненської області, метадані та етапи впровадження ГІС.
Ключові слова: інвентаризація, національна інвентаризація лісів, геопросторові дані, базовий набір геопросторових даних,профільний набір геопросторових даних.
Персональні сторінки | Переходів: 588 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Структура та обсяг роботи: 27с., 7 рис., 1 табл., 1 додаток, 5 джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення моделювання паводків на річках Українських Карпат.
Предметом дослідження є модель профільного набору геопросторових даних для моніторингу паводків, метадані, етапи впровадження.
Мета роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення для моніторингу паводків на річках Українських Карпат.
МОНІТОРИНГ, ПАВОДКИ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОФІЛЬНИЙ НАБІР ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 618 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Структура та обсяг роботи: 31с., 3 рис., 1 діаграма прецедентів, 1 діаграма класів, 1 діаграма IDEF0, 7 табл., 6 джерел.
Об’єктом дослідження є геоінформаційне забезпечення моніторингу забруднення атмосферного повітря міста.
Предметом дослідження є формування профільного набору геопросторових даних для моніторингу забруднення атмосферного повітря.
Мета роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення в моніторинг забруднення атмосферного повітря міста Рівного.
МОНІТОРИНГ, ЗАБРУДНЕННЯ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, КОМПЛЕКСНА ХІМЛАБОРАТОРІЯ, СТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 604 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 41 сторінка, у тому числі 37 сторінки основної частини, 2 сторінки списку використаних джерел із 10 найменувань.
Об’єктом дослідження є процес геоінформаційного забезпечення землеустрою меліорованих осушених земель.
Метою курсової роботи є розробка концепції створення та впровадження геоінформаційного забезпечення землеустрою меліорованих осушених земель.
Ключові слова: МОНІТОРИНГ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ, УПРАВЛІННЯ, РІВНЕНСЬКА ГІДРОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ, ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА.
Автореферат та презентацію роботи можна закачати із сайту
Персональні сторінки | Переходів: 602 | Додано: Koshka | Дата: 11.01.2013 | Кількість коментарів: (0)